LEGFONTOSABB SZABÁLYOZÁSOK
Az áruküldő kereskedelemre vonatkozó legfontosabb hatályos rendelkezések:

- 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
- 17/1999. (II.5.) kormányrendelet a távollévők között kötött szerződésekről
- 17/1999. (II.5.) kormányrendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről