Egyesületünk tagjai magukra nézve kötelezőnek tekintik az Alapszabályzatot és az Etikai Kódexet.

A két szabályzat letölthető innét:

Alapszabály

Etikai Kódex

Az áruküldésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket az Információk/Legfontosabb szabályozások menüpont alatt találja.

A magyarországi reklámszakma és a Magyar Áruküldők Egyesülete akaratából is létrejött 2005-ben a Magyar Reklámetikai Kódex, amely itt található:

Magyar Reklámetikai Kódex